Paket Family

PAKET FAMILY GURAME

GURAME BAKAR 50.000   GURAME BAKAR 45.000

Nasi putih + Gurame 200gr, sambal  tempe dan toge cah tahu.

PAKET FAMILY BEBEK

BEBEK BAKAR 

KECIL 55.000  BESAR 60.000

BEBEK GORENG 

KECIL 50.000 BESAR 55.000

Nasi putih + bebek + sambel dan toge cah tahu.

PAKET FAMILY AYAM

           GORENG 37.000   BAKAR MADU 40.000

Nasi putih + ayam + sambel dan toge cah tahu.

PAKET FAMILY AYAM

           GORENG 37.000   BAKAR MADU 40.000

Nasi putih + ayam + sambel dan toge cah tahu.

PAKET FAMILY BOTRAM A

                   GORENG 60.000   BAKAR  65.000

Nasi putih, ayam, gurame, cah toge ikan asin, sayur asem, tahu tempe, lalapan, sambal

 

PAKET FAMILY BOTRAM B

                   GORENG 50.000   BAKAR  55.000

Nasi putih, ayam, cah toge ikan asin, sayur asem, tahu tempe, lalapan, sambal